محرم راز

آخرین مطالب
نویسندگان
پیوندهای روزانه

۲ مطلب در خرداد ۱۳۹۷ ثبت شده است

عشق را نباید در هزار توی تار گرفته خاطرات رنگ و رفته دنبال گشت ... برای یافتن عشق نباید تا قله کوه قاف پای پیاده لنگان لنگان طی طریق کرد ... عشق همین جاست ... همین جا کنار هزار توی مهربانی جایی که هرگز مهربانی ات به منزلگاه آسایش نمی رسد،اما دیدن لبخندی شاد و آرامشی اهدایی آرام ات می کند، عشق ودیعه ای است در نگاه ما، نگاه ما به دنیا به هستی به آدم ها...  وقتی به آدم ها عاشقانه نگاه کنی خودت محو می شوی، آنجا دیگر مهم نیست خراش ات دهند فراموش ات کنند و به تو حتی توهین کنند...  این که باز به آنها به آرامش شان شادی هایشان و بهترین های زندگی شان فکر می کنی و منطق ات نمی پذیرد عشق است... دریایی که در آن بزرگان غرق می شوند و با آن یکی می شوند مردم بی حکمت نمی دانند دریای عشق است ولی اولیا به این غرقاب  راضی اند...

  • معصومه نیکبخت

آدم های زیادی تو این دنیا هستند که فقط دنبال یک جفت گوش اند برای شنیدن، اهمیت نداره این جفت گوش مال چه سینه درد مندی باشه فقط تا زمانی هستند که اون گوش ها فقط گوش بمانند...  زمانی اگر گوش ها تبدیل بشن به زبان انگار از رسالت خودشون تخطی کردند...  این آدم ها ضعیف اند، دنبال تکیه گاه، هرگز شهامت این رو ندارند که برای هدفی جز شادی خودشان زندگی کنند...  آدم های زیادی را می بینید ولی از کنار این آدم ها فقط بگذرید، هرگز برای کسی فقط یک جفت گوش نشوید، کسی که شما را کامل نبیند هرگز کامل نیست

  • معصومه نیکبخت