محرم راز

آخرین مطالب
نویسندگان
پیوندهای روزانه

۲ مطلب در اسفند ۱۳۹۴ ثبت شده است

این روزها خیلی ها تو محیط های مجازی زندگی می کنند - خودشون رو قایم می کنند پشت شکلک هایی که واگویه احساساته - خنده های الکی دوست داشتن های الکی بوسه های الکی ... و خیلی ها قلب ها شون رو نگه می دارند برای خودشون - پنهانش می کنند - چون کسی مشتاق دیدن احساس واقعی نیست - گویی ادم هایی هستند که به این دنیای الکی خو کردند- هر کسی می تواند شادی هایش را تقسیم کند ولی دردهایش مال خودش - دردهایت را که ببینند فرار می کنند خودشان را پنهان می کنند - تا همان جا به دنیای انها تعلق داشتید ... خواهر از خواهر برادر از برادر دوست از دوست دور است - بی شک آدم ها یک چیزی شان شده - فکر نمی کنم این همه بی احساسی و سردی طبیعی باشد 
سال دارد نو می شود ولی زیادی خوش بینانه است که تصور کنم قرار است دنیا جای بهتری برای زندگی شود وقتی همان آدمها قرار است پر اش کنند- این آدمهای مجازی
  • معصومه نیکبخت

چه چیزی ورای مرز های انسان بودن اهمیت دارد- چه کسی بود اول بار که با خطوط نا هنجار تفرقه انسان ها را از هم جدا کرد خطوطی به نام رنگ پوست - دین - اعتقاد و ملیت -... همه ما اول یک خانواده بودیم - اول بار که به این سرزمین امدیم همه بی هم تنها بودیم - ما در صلح بودیم تا آنکه قابیل هابیل را کشت - اولین خط تفرقه اینجا گذارده شد- خطوط بی احساسی که تحت مرز بندی آن برادر برادر را می کشد... ما در ابتدا انسان بودیم و بعد ... بعضی هایمان از انسان بودن خسته شدیم و بعضی ها فقط بعضی ها انسان ماندیم - آنها که ماندند بر آنچه بودند بر همانند، در هر سرزمینی که باشند ، در هر ملیتی هر نژاد و مذهبی - هیچکدام مرز ها را نمی بینند هر چند به ارتفاع دیوار چین قد علم کرده باشند - اینها همه با هم پیمان اخوت دارند و مرزهای انسانیت آنها را در یک سرزمین قرار داده است - یک سرزمین به نام زمین....

  • معصومه نیکبخت