محرم راز

آخرین مطالب
نویسندگان
پیوندهای روزانه

۱ مطلب در دی ۱۳۹۳ ثبت شده است

اگر سهم ما از عشق مهربانی صلح و دوستی دنیای کثیفی است که هر روز در پس خبر های نا خوشایند سرزمین های دور و نزدیک و انسان های اشنا و بیگانه به گوش می رسد پس چرا خدا ما را آفرید ... به گمانم بی وعده مصلح آخر الزمان وجود خداوند شک عطیمی بود که باور نبودنش دلپذیر تر از بودنش بود چرا که ناگوار است باور به وجود خدایی که این همه نا مردمی را ببیند و جهان را همینگونه در غلبه پلیدی به پایان برساند...
  • معصومه نیکبخت