محرم راز

آخرین مطالب
نویسندگان
پیوندهای روزانه

۳ مطلب در آذر ۱۳۹۱ ثبت شده است


این روز ها دلیلی برای نوشتن نیست

واژه ها همه فراری اند

هیچ لغتی ابدیت را معنا نمی کند

باید گذاشت و رفت

نقطه ها را گذاشت و خطهای سفید ممتد جاده ها را رفت

باید رفت تا انتها

شاید پشت کوههای عظیم ابدیت جایی برای ماندن باشد

  • معصومه نیکبخت


فراموشی رسم دیرینه ایست برای بشر - به ما ودیعه اش دادند - تنها نسیان روز ازل بود که درد آور بود - بعضی از فراموشی ها نعمت است - نمی شود دنیای شادی را تصور کرد که این یک قلم در آن نباشد - باید انسان بدی ها را فراموش می کرد وگرنه شادی مجالی برای بروز نداشت - واین بود که بشر فراموش کار زاده شد- خدایا فراموشمان نکن

  • معصومه نیکبخت


اینجا شهر است -آدما ، ماشین ها ، مغازه ها-یک دنیا همهمه - اینجا ادمها با اسب های اهنیشان همیشه عجله دارند -  همه فکر می کنند می خواهند به قصر شاه پریانی برسند - همان قلعه های سر به فلک کشیده از فولاد و سیمان که از ان تو دیگر اسمان پیدا نیست - پرچینی ندارند  که از کنارش دشت را تماشا کنند - شبها ماهتاب را نمی بینند که شبهایشان را رویایی کند -اینجا شهر است - دود تنفس می کنیم - صدای بوق و آژیر می شنویم - برای زودتر رسیدن با هم وسط غوغای بوق های ترافیک دعوا می کنیم- فریاد می زنیم - خشمگین می شویم -روز را با همین کلنجار ها شب می کنیم و ساده لوحانه اسمش را می گذاریم زندگی - نمی دانم این همه هیاهو برای چیست - راستی ما می خواهیم اینجا به کجا برسیم؟!

  • معصومه نیکبخت