محرم راز

آخرین مطالب
نویسندگان
پیوندهای روزانه

۳ مطلب در خرداد ۱۳۹۳ ثبت شده است

 

نازنین من

فردا وقتی که آفتاب دوباره سر بزند

مرا خواهی دید

در این سفینه دوار خزان زده  

ایستاده در سرزمینی که جز رد پای قرن ها سکوت میهمانی ندارد

هنوز پا بر جا ، استوار و پر امید

و تنها خورشید می داند که من

در این گنبد دوار در پی چیزی هستم

که با هر پگاه به دنیای من لبخند می زند

 

  • معصومه نیکبخت


اینجا - در نقطه بی نهایت زمین احساس می کنم درختی هستم که ریشه هایش از کاوش خاک دل بریده اند و شاخه هایش دل به باد سپرده اند - نمی دانم ریشه ها غالب می شوند یا شاخه ها- اما می دانم نه غلبه ریشه ها زمینی ام می کند و نه انقلاب شاخه ها از من پرنده می سازد و من همچنان هنوز سرگردانم - اینجا جایی میان فرش من و عرش تو

  • معصومه نیکبخت


التهاب التهاب التهاب

سرای مرموزیست سرای ما-در این سراچه ی عصیان در حصار خویش مدفونیم - نمی بینیم و نمی شنویم - خروار خروار التهاب سهم ماست از این حصار فولادین - باید برکشید دست از این تنازع ازلی و رو به سوی انواری رهسپار شد که تا انتهای ابدیت امتداد دارند - در مسیر ستاره ها بالا رفت و اسمانی شد- اینجا درد هایی است که جز به مرهم انتظار التیام نمی یابند- خدا کند که بیایی

  • معصومه نیکبخت