محرم راز

آخرین مطالب
نویسندگان
پیوندهای روزانه

۲ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۵ ثبت شده است

همیشه برای اهل اندیشه اوقاتی پیش می آید که حقایق چون چشمه های روشنی از نور در درونشان جاری می شود - عقلا این دقایق را در میابند و حکما قدر می نهند - در این اوقات دریچه ای به لایتناهی باز می شود و انسان در آن  قدم می زند - خیلی از شعرا این دقایق را دریافته اند - شعر قبل از شاعر وجود داشته و شاعر در این دقایق در دریچه های ناب حقیقت آن را می یابد و در این عالم متولد می کند .... دقایقمان سرشار و وجودمان مملو از نور باد

هر وقت خوش که دست دهد مغتنم شمار - کس را وقوف نیست که انجام کار چیست

  • معصومه نیکبخت
بعضی وقت ها اتفاقاتی ممکنه باعث بشه ادم حس خوبی نداشته باشه ولی وقتی با دید دیگه ای بهش نگاه کنیم می فهمیم اهمیت نداره و اصلا لزومی به داشتن حس بد نیست - یه چیزهایی مث اینکه آدمی که نمی شناستت از روی ظواهر قضاوتت می کنه و با لحن ناموزون در موردت صحبت می کنه و ....  در نگاه اول دل ادم میگیره ولی نگاه بهتر به ادم گوشزد می کنه تو اصولا کسی نیستی و یاد آوری این مطلب که نطفه ای ناچیز بودی و لاشه ای بد بو خواهی شد گهگاه بسیار مفیده - این مسئله که پذیرش عمیق و قطعی اون کمک بسیاری می کنه در فرونشاندن احساسات ناهنجار ، اساسی ترین درد بشره - مبدا خشم تکبر زیاده خواهی و خیلی خیلی دیگه از معضلات اخلاقی عدم دریافت عمیق این مقوله است - اینکه ادم ها به آنچه هستی احترام نزارند بلکه به پوسته موزون وجود گاه ناموزون دیگری فقط می تونه حس ترحم به دیدگاه اونها رو زنده کنه - هیچ چیز ابدی نیست بالاخص زندگی
  • معصومه نیکبخت