محرم راز

آخرین مطالب
نویسندگان
پیوندهای روزانه

می نویسم .. دلم آرام می شود - مسکن خوبی است نوشتن - حرف های خوب مخاطب خوب می خواهد - وقتی بخواهی بگویی باید خودت بگردی به دنبال مخاطب- وقتی بنویسی حرفت خودش می گردد و مخاطب اش را پیدا می کند - شاید یک نفر از میان هزار شنید شاید اندیشید شاید ...-همین کافی است برایم