محرم راز

آخرین مطالب
نویسندگان
پیوندهای روزانه

۱ مطلب در بهمن ۱۳۹۶ ثبت شده است

کسانی هستند که سنگ صبورند، وقت شادی ها فراموششان می کنید و هنگام غم و تنهایی اولین کسانی هستند که به یادشان می افتید، هرگز بایت بی مهری هایتان زمانی که به آنها احتیاج داشته اید ملامت تان نکرده اند، هرگز بی مهری نکرده اند، لبخندشان همیشه برای شما جاری است حتی زمانی که شکسته اند، آدم های بی رنگ ارزشمند، کسانی که هرگز ندیدیدشان و یک روز چشم باز می کنید و می بینید نیستند آنقدر سرد شده اند که منجمد شدند، این آدم ها وقتی بروند...

  • معصومه نیکبخت