محرم راز

آخرین مطالب
نویسندگان
پیوندهای روزانه

۱ مطلب در مهر ۱۳۹۶ ثبت شده است

حافظ تنها یک شاعر نیست، کلمات اش گویی اعجاز می کند، تک تک کلمات ابیات اش انگار از میان دشتی از واژه های مسحور کننده گلچین شده اند و پی در پی چونان قطرات باران بهاری می آیند و عمیق ترین رد پا را بر روح خواننده می گذارند و می روند . حافظ عارفی بود بی ادعا که تصویری نگاشت ابدی از عشق که به نظر من هرگز همتایی نیافت، هر بار که دیوان حافظ را باز می کنم و هر بار که اشعاری که صدها بار خوانده ام باز می خوانم نسیم خنک معانی روحم را نوازش می کند و تصور نمی کنم جایی بشود بدین سان زیبایی، عشق، روح، کمال، هنر، شور و شعف را یکجا و اینگونه تصویر کرد به قول شاعر و فیلسوف آلمانی گوته : "ای حافظ سخن تو همچون ابدیت عظیم است زیرا آنرا آغاز و انجامی نیست، کلام تو هم چون گنبد آسمان ، تنها به خود وابسته است..درباره غزل حافظ هر گونه سخن بی فایده است زیرا باید نخست آنرا خواند و عمقش را درک کرد تا بتوان پی برد که چه سان سخن حافظ اعجاز واقعی ذوق و هنر بشری و سرچشمه فیاض کمال و جمال و حکمت و عرفان است"
کس چو حافظ نگشاد از رخ اندیشه نقاب
تا سر زلف سخن را به قلم شانه زدند
بیست مهر ، روز بزرگداشت خواجه شیراز گرامی باد

  • معصومه نیکبخت